Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Zusammenfassung einer Arbeit
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Özetlemek gerekirse ...
Însumând totul...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Kısacası ...
Rezumând,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Sonuç olarak ...
Per ansamblu...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Genel olarak ...
În mare...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... bizi ... sonucuna götürür.
...ne duce la concluzia că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Daha sonra görebiliriz ki ...
Putem observa prin urmare că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Pentru a restabili echilibrul...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Klares Fazit
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Erklärung der Ziele einer Arbeit