Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Özetlemek gerekirse ...
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Kısacası ...
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Sonuç olarak ...
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Genel olarak ...
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... bizi ... sonucuna götürür.
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Daha sonra görebiliriz ki ...
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit