Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Zusammenfassung einer Arbeit
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Abych to shrnul(a),...
Özetlemek gerekirse ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Souhrnně lze říci,...
Kısacası ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Celkem vzato...
Sonuç olarak ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Celkem vzato...
Genel olarak ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... nás vede k závěru, že...
... bizi ... sonucuna götürür.
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vidíme tedy, že...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Pochopení... může pomoci odhalit...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Zároveň...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Klares Fazit
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Erklärung der Ziele einer Arbeit