Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Na začátku této práce bylo zmíněno...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Zusammenfassung einer Arbeit
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Abych to shrnul(a),...
Însumând totul...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Souhrnně lze říci,...
Rezumând,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Celkem vzato...
Per ansamblu...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Celkem vzato...
În mare...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... nás vede k závěru, že...
...ne duce la concluzia că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vidíme tedy, že...
Putem observa prin urmare că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Pochopení... může pomoci odhalit...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Zároveň...
Pentru a restabili echilibrul...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Klares Fazit
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Erklärung der Ziele einer Arbeit