Arabisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Na začátku této práce bylo zmíněno...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Zusammenfassung einer Arbeit
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Abych to shrnul(a),...
لتلخيص ما سبق...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Souhrnně lze říci,...
إجمالاً، ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Celkem vzato...
إجمالا...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Celkem vzato...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... nás vede k závěru, že...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vidíme tedy, že...
نستطيع أن نرى أنّ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
To vše poukazuje na skutečnost, že...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Pochopení... může pomoci odhalit...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Zároveň...
في نهاية الأمر...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Klares Fazit
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Erklärung der Ziele einer Arbeit