Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Zusammenfassung einer Arbeit
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
สรุปทั้งหมด...
Abych to shrnul(a),...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
โดยสรุป...
Souhrnně lze říci,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
ทั้งหมด...
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
โดยภาพรวมแล้ว...
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... nás vede k závěru, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vidíme tedy, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
โดยสมดุลแล้ว...
Zároveň...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Klares Fazit
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit