Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
สรุปทั้งหมด...
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
โดยสรุป...
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
ทั้งหมด...
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
โดยภาพรวมแล้ว...
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
โดยสมดุลแล้ว...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit