Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Zusammenfassung einer Arbeit
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
En resumen,...
Összefoglalva, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
En síntesis,...
Összefoglalva ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
En definitiva,...
Összességében ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
En términos generales,...
Egészében véve ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... nos lleva a la conclusión de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Los argumentos antes mencionados prueban que...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Podemos evidenciar que...
Láthatjuk, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Todo esto apunta a...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
En resumen...
Összevetve...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Klares Fazit
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Erklärung der Ziele einer Arbeit