Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Zusammenfassung einer Arbeit
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypoteserna testades med data från ...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
En resumen,...
Sammanfattningsvis ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
En síntesis,...
För att sammanfatta ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
En definitiva,...
Till slut...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
En términos generales,...
I stort sett/På det stora hela ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... nos lleva a la conclusión de que...
... leder oss till slutsatsen att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenten ovan visar att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Podemos evidenciar que...
Vi kan då se att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Todo esto apunta a...
Allt detta pekar på att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
En resumen...
På det hela taget ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Klares Fazit
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Erklärung der Ziele einer Arbeit