Dänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Zusammenfassung einer Arbeit
La discusión anterior ha tenido la intención de...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
En resumen,...
Til at opsummere...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
En síntesis,...
Summarisk,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
En definitiva,...
Alt i alt...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
En términos generales,...
I det store og hele...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... nos lleva a la conclusión de que...
...fører os til den konklusion at...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Podemos evidenciar que...
Vi kan derefter se at...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Todo esto apunta a...
Alt dette peger på det faktum at...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
En resumen...
Ligevægtigt...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Klares Fazit
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Erklärung der Ziele einer Arbeit