Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Este trabalho começou apontando...
Zusammenfassung einer Arbeit
Ovanstående diskussion har försökt att ...
A prévia discussão buscou...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypoteserna testades med data från ...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Sammanfattningsvis ...
Resumindo, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
För att sammanfatta ...
Em suma, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Till slut...
Em síntese, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I stort sett/På det stora hela ...
De modo geral, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leder oss till slutsatsen att ...
...nos leva à conclusão de que...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenten ovan visar att ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan då se att ...
Pode-se ver então que...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Allt detta pekar på att ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
På det hela taget ...
Recapitulando, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Klares Fazit
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Erklärung der Ziele einer Arbeit