Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
Ovanstående diskussion har försökt att ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypoteserna testades med data från ...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Sammanfattningsvis ...
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
För att sammanfatta ...
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Till slut...
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I stort sett/På det stora hela ...
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leder oss till slutsatsen att ...
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenten ovan visar att ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan då se att ...
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Allt detta pekar på att ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
På det hela taget ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit