Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Zusammenfassung einer Arbeit
Ovanstående diskussion har försökt att ...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypoteserna testades med data från ...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Sammanfattningsvis ...
Samengevat ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
För att sammanfatta ...
Samenvattend ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Till slut...
Al met al ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I stort sett/På det stora hela ...
Over het geheel ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leder oss till slutsatsen att ...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenten ovan visar att ...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan då se att ...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Allt detta pekar på att ...
Alles wijst erop dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
På det hela taget ...
Over het geheel genomen ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Klares Fazit
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Erklärung der Ziele einer Arbeit