Finnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Zusammenfassung einer Arbeit
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypoteserna testades med data från ...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Sammanfattningsvis ...
Yhteenvetona...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
För att sammanfatta ...
Yhteenvetona...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Till slut...
Kaiken kaikkiaan
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I stort sett/På det stora hela ...
Yleisesti ottaen
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leder oss till slutsatsen att ...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenten ovan visar att ...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan då se att ...
Näemme siis, että...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Allt detta pekar på att ...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
På det hela taget ...
Kaiken kaikkiaan
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Klares Fazit
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Erklärung der Ziele einer Arbeit