Arabisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Zusammenfassung einer Arbeit
Ovanstående diskussion har försökt att ...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypoteserna testades med data från ...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Sammanfattningsvis ...
لتلخيص ما سبق...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
För att sammanfatta ...
إجمالاً، ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Till slut...
إجمالا...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I stort sett/På det stora hela ...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leder oss till slutsatsen att ...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenten ovan visar att ...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan då se att ...
نستطيع أن نرى أنّ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Allt detta pekar på att ...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
På det hela taget ...
في نهاية الأمر...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Klares Fazit
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Erklärung der Ziele einer Arbeit