Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Мы начали доклад с того, что...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Zusammenfassung einer Arbeit
Последующее обсуждение было попыткой...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Подводя итог...
Özetlemek gerekirse ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Подводя итог...
Kısacası ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
В целом...
Sonuç olarak ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
В общем...
Genel olarak ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... позволяет нам сделать вывод, что...
... bizi ... sonucuna götürür.
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Таким образом мы видим, что...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Все это указывает на то, что...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
В балансе...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Klares Fazit
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Erklärung der Ziele einer Arbeit