Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Мы начали доклад с того, что...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Zusammenfassung einer Arbeit
Последующее обсуждение было попыткой...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Гипотезы были проверены на практике путем...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Подводя итог...
Samengevat ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Подводя итог...
Samenvattend ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
В целом...
Al met al ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
В общем...
Over het geheel ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Таким образом мы видим, что...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Все это указывает на то, что...
Alles wijst erop dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
В балансе...
Over het geheel genomen ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Klares Fazit
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Erklärung der Ziele einer Arbeit