Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Zusammenfassung einer Arbeit
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Însumând totul...
Abych to shrnul(a),...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Rezumând,...
Souhrnně lze říci,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Per ansamblu...
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
În mare...
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...ne duce la concluzia că...
... nás vede k závěru, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Putem observa prin urmare că...
Vidíme tedy, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Toate aceste argumente indică faptul că...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Pentru a restabili echilibrul...
Zároveň...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Klares Fazit
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit