Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Însumând totul...
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Rezumând,...
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Per ansamblu...
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
În mare...
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...ne duce la concluzia că...
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Putem observa prin urmare că...
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Toate aceste argumente indică faptul că...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Pentru a restabili echilibrul...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit