Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Este trabalho começou apontando...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Zusammenfassung einer Arbeit
A prévia discussão buscou...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Resumindo, ...
Összefoglalva, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Em suma, ...
Összefoglalva ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Em síntese, ...
Összességében ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
De modo geral, ...
Egészében véve ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...nos leva à conclusão de que...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Os argumentos apresentados acima provam que ...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Pode-se ver então que...
Láthatjuk, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tudo isso aponta para o fato que ...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Recapitulando, ...
Összevetve...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Klares Fazit
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Erklärung der Ziele einer Arbeit