Dänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Este trabalho começou apontando...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Zusammenfassung einer Arbeit
A prévia discussão buscou...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Resumindo, ...
Til at opsummere...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Em suma, ...
Summarisk,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Em síntese, ...
Alt i alt...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
De modo geral, ...
I det store og hele...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...nos leva à conclusão de que...
...fører os til den konklusion at...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Pode-se ver então que...
Vi kan derefter se at...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tudo isso aponta para o fato que ...
Alt dette peger på det faktum at...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Recapitulando, ...
Ligevægtigt...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Klares Fazit
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Erklärung der Ziele einer Arbeit