Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Zusammenfassung einer Arbeit
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Podsumowując, ...
Összefoglalva, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
W podsumowaniu, ...
Összefoglalva ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
W sumie...
Összességében ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Ogólnie...
Egészében véve ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...prowadzi do wniosku, że...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Widzimy więc, że...
Láthatjuk, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Összevetve...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Klares Fazit
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Erklärung der Ziele einer Arbeit