Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Zusammenfassung einer Arbeit
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Podsumowując, ...
Însumând totul...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
W podsumowaniu, ...
Rezumând,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
W sumie...
Per ansamblu...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Ogólnie...
În mare...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...prowadzi do wniosku, że...
...ne duce la concluzia că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Widzimy więc, że...
Putem observa prin urmare că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Pentru a restabili echilibrul...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Klares Fazit
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Erklärung der Ziele einer Arbeit