Koreanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Zusammenfassung einer Arbeit
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Podsumowując, ...
요약하면, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
W podsumowaniu, ...
요약하면, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
W sumie...
대체로, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Ogólnie...
대체로, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...prowadzi do wniosku, że...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Widzimy więc, że...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Ogólnie rzecz biorąc, ...
모든 것을 고려하여, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Klares Fazit
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Erklärung der Ziele einer Arbeit