Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Zusammenfassung einer Arbeit
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypoteserna testades med data från ...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Samengevat ...
Sammanfattningsvis ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Samenvattend ...
För att sammanfatta ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Al met al ...
Till slut...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Over het geheel ...
I stort sett/På det stora hela ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenten ovan visar att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vi kan då se att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alles wijst erop dat ...
Allt detta pekar på att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Over het geheel genomen ...
På det hela taget ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Klares Fazit
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Erklärung der Ziele einer Arbeit