Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Zusammenfassung einer Arbeit
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Samengevat ...
Însumând totul...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Samenvattend ...
Rezumând,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Al met al ...
Per ansamblu...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Over het geheel ...
În mare...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...ne duce la concluzia că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Putem observa prin urmare că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alles wijst erop dat ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Over het geheel genomen ...
Pentru a restabili echilibrul...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Klares Fazit
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Erklärung der Ziele einer Arbeit