Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Este trabalho começou apontando...
Zusammenfassung einer Arbeit
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
A prévia discussão buscou...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Samengevat ...
Resumindo, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Samenvattend ...
Em suma, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Al met al ...
Em síntese, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Over het geheel ...
De modo geral, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...nos leva à conclusão de que...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Pode-se ver então que...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alles wijst erop dat ...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Over het geheel genomen ...
Recapitulando, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Klares Fazit
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Erklärung der Ziele einer Arbeit