Japanisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Zusammenfassung einer Arbeit
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Samengevat ...
結論として、・・・・
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Samenvattend ...
まとめると、・・・・
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Al met al ...
全体に目を向けると、・・・・
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Over het geheel ...
全般的に見て、・・・・
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leidt ons tot de conclusie dat ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
・・・・ということが見て取れる。
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alles wijst erop dat ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Over het geheel genomen ...
あらゆる点から見て、・・・・
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
したがって、・・・・という事実がある。
Klares Fazit
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Erklärung der Ziele einer Arbeit