Griechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Zusammenfassung einer Arbeit
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Samengevat ...
Εν περιλήψει,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Samenvattend ...
Εν ολίγοις,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Al met al ...
Εν συντομία,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Over het geheel ...
Σε γενικές γραμμές,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alles wijst erop dat ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Over het geheel genomen ...
Συνοπτικά...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Klares Fazit
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Erklärung der Ziele einer Arbeit