Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Zusammenfassung einer Arbeit
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Samengevat ...
To sum up…
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Samenvattend ...
In summary, …
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Al met al ...
All in all…
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Over het geheel ...
By and large…
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Over het geheel genomen ...
On balance…
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Klares Fazit
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Erklärung der Ziele einer Arbeit