Dänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Zusammenfassung einer Arbeit
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Samengevat ...
Til at opsummere...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Samenvattend ...
Summarisk,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Al met al ...
Alt i alt...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Over het geheel ...
I det store og hele...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...fører os til den konklusion at...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Vi kan derefter se at...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alles wijst erop dat ...
Alt dette peger på det faktum at...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Over het geheel genomen ...
Ligevægtigt...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Klares Fazit
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Erklärung der Ziele einer Arbeit