Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
我们以说明...开始这篇论文
Zusammenfassung einer Arbeit
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
前面的讨论旨在...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
假设被...方面的数据验证
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Samengevat ...
总结来说,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Samenvattend ...
归纳一下,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Al met al ...
总之,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Over het geheel ...
总体而言,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...让我们得出...的结论
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
上述论据证实...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
我们可以看出...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alles wijst erop dat ...
所有这些都指向...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
了解...可以帮助揭示...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Over het geheel genomen ...
权衡一下,...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Klares Fazit
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Erklärung der Ziele einer Arbeit