Türkisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Zusammenfassung einer Arbeit
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
요약하면, ...
Özetlemek gerekirse ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
요약하면, ...
Kısacası ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
대체로, ...
Sonuç olarak ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
대체로, ...
Genel olarak ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... bizi ... sonucuna götürür.
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Daha sonra görebiliriz ki ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
모든 것을 고려하여, ...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Klares Fazit
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Erklärung der Ziele einer Arbeit