Rumänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Zusammenfassung einer Arbeit
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
요약하면, ...
Însumând totul...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
요약하면, ...
Rezumând,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
대체로, ...
Per ansamblu...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
대체로, ...
În mare...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...ne duce la concluzia că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Putem observa prin urmare că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Toate aceste argumente indică faptul că...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
모든 것을 고려하여, ...
Pentru a restabili echilibrul...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Klares Fazit
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Erklärung der Ziele einer Arbeit