Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Zusammenfassung einer Arbeit
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteserna testades med data från ...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
結論として、・・・・
Sammanfattningsvis ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
まとめると、・・・・
För att sammanfatta ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
全体に目を向けると、・・・・
Till slut...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
全般的に見て、・・・・
I stort sett/På det stora hela ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leder oss till slutsatsen att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenten ovan visar att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan då se att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Allt detta pekar på att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
あらゆる点から見て、・・・・
På det hela taget ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
したがって、・・・・という事実がある。
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Klares Fazit
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Erklärung der Ziele einer Arbeit