Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
前述の議論は・・・・するためのものだった。
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
結論として、・・・・
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
まとめると、・・・・
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
全体に目を向けると、・・・・
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
全般的に見て、・・・・
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
あらゆる点から見て、・・・・
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
したがって、・・・・という事実がある。
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit