Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Zusammenfassung einer Arbeit
前述の議論は・・・・するためのものだった。
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
結論として、・・・・
Samengevat ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
まとめると、・・・・
Samenvattend ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
全体に目を向けると、・・・・
Al met al ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
全般的に見て、・・・・
Over het geheel ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
前述の議論は・・・・を証明している。
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
・・・・ということが見て取れる。
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Alles wijst erop dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
あらゆる点から見て、・・・・
Over het geheel genomen ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
したがって、・・・・という事実がある。
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Klares Fazit
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Erklärung der Ziele einer Arbeit