Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Εν περιλήψει,...
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Εν ολίγοις,...
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Εν συντομία,...
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Σε γενικές γραμμές,...
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Συνοπτικά...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit