Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Zusammenfassung einer Arbeit
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Εν περιλήψει,...
Samengevat ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Εν ολίγοις,...
Samenvattend ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Εν συντομία,...
Al met al ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Σε γενικές γραμμές,...
Over het geheel ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Alles wijst erop dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Συνοπτικά...
Over het geheel genomen ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Klares Fazit
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Erklärung der Ziele einer Arbeit