Niederländisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Zusammenfassung einer Arbeit
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Pour résumer...
Samengevat ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
En résumé...
Samenvattend ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Globalement...
Al met al ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Dans l'ensemble...
Over het geheel ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...nous amène à la conclusion que...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
On peut alors voir que...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Tout cela indique que...
Alles wijst erop dat ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
En définitive...
Over het geheel genomen ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Klares Fazit
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Erklärung der Ziele einer Arbeit