Tschechisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Ni komencis ĉi paperon kun...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Zusammenfassung einer Arbeit
La antaŭa diskuto provis...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Por resumi…
Abych to shrnul(a),...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
En resumo,...
Souhrnně lze říci,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Entute...
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Ĝenerale...
Celkem vzato...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...kondukas nin al la konkludo, ke...
... nás vede k závěru, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Ni povas vidi, ke...
Vidíme tedy, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Entute...
Zároveň...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Klares Fazit
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit