Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Ni komencis ĉi paperon kun...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
La antaŭa diskuto provis...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Por resumi…
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
En resumo,...
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Entute...
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
Ĝenerale...
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...kondukas nin al la konkludo, ke...
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Ni povas vidi, ke...
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Entute...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit