Ungarisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We opened this paper by noting…
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Zusammenfassung einer Arbeit
The foregoing discussion has attempted to…
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
The hypotheses were tested with data covering…
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
To sum up…
Összefoglalva, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
In summary, …
Összefoglalva ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
All in all…
Összességében ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
By and large…
Egészében véve ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
…leads us to the conclusion that…
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
The arguments given above prove that…
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
We can see then, that…
Láthatjuk, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
All of this points to the fact that…
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Understanding...can help reveal…
A .... megértése segíthet felfedni ....
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
On balance…
Összevetve...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Klares Fazit
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Erklärung der Ziele einer Arbeit