Dänisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

We opened this paper by noting…
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Zusammenfassung einer Arbeit
The foregoing discussion has attempted to…
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
The hypotheses were tested with data covering…
Hypotesen blev testet med data dækning...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
To sum up…
Til at opsummere...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
In summary, …
Summarisk,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
All in all…
Alt i alt...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
By and large…
I det store og hele...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
…leads us to the conclusion that…
...fører os til den konklusion at...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
The arguments given above prove that…
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
We can see then, that…
Vi kan derefter se at...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
All of this points to the fact that…
Alt dette peger på det faktum at...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Understanding...can help reveal…
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
On balance…
Ligevægtigt...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Klares Fazit
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Erklärung der Ziele einer Arbeit