Schwedisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Zusammenfassung einer Arbeit
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotesen blev testet med data dækning...
Hypoteserna testades med data från ...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Til at opsummere...
Sammanfattningsvis ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Summarisk,...
För att sammanfatta ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Alt i alt...
Till slut...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I det store og hele...
I stort sett/På det stora hela ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...fører os til den konklusion at...
... leder oss till slutsatsen att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Argumenten ovan visar att ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan derefter se at...
Vi kan då se att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alt dette peger på det faktum at...
Allt detta pekar på att ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Ligevægtigt...
På det hela taget ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Klares Fazit
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Erklärung der Ziele einer Arbeit