Russisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Мы начали доклад с того, что...
Zusammenfassung einer Arbeit
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Последующее обсуждение было попыткой...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotesen blev testet med data dækning...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Til at opsummere...
Подводя итог...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Summarisk,...
Подводя итог...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Alt i alt...
В целом...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I det store og hele...
В общем...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...fører os til den konklusion at...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan derefter se at...
Таким образом мы видим, что...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alt dette peger på det faktum at...
Все это указывает на то, что...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Ligevægtigt...
В балансе...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Klares Fazit
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Erklärung der Ziele einer Arbeit