Portugiesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Este trabalho começou apontando...
Zusammenfassung einer Arbeit
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
A prévia discussão buscou...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotesen blev testet med data dækning...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Til at opsummere...
Resumindo, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Summarisk,...
Em suma, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Alt i alt...
Em síntese, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I det store og hele...
De modo geral, ...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...fører os til den konklusion at...
...nos leva à conclusão de que...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan derefter se at...
Pode-se ver então que...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alt dette peger på det faktum at...
Tudo isso aponta para o fato que ...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Ligevægtigt...
Recapitulando, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Klares Fazit
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Erklärung der Ziele einer Arbeit