Englisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We opened this paper by noting…
Zusammenfassung einer Arbeit
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
The foregoing discussion has attempted to…
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotesen blev testet med data dækning...
The hypotheses were tested with data covering…
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Til at opsummere...
To sum up…
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Summarisk,...
In summary, …
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Alt i alt...
All in all…
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I det store og hele...
By and large…
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...fører os til den konklusion at...
…leads us to the conclusion that…
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
The arguments given above prove that…
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan derefter se at...
We can see then, that…
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alt dette peger på det faktum at...
All of this points to the fact that…
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Understanding...can help reveal…
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Ligevægtigt...
On balance…
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Klares Fazit
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Erklärung der Ziele einer Arbeit