Chinesisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Zusammenfassung einer Arbeit
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
Til at opsummere...
总结来说,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
Summarisk,...
归纳一下,...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Alt i alt...
总之,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
I det store og hele...
总体而言,...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Klares Fazit
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Erklärung der Ziele einer Arbeit