Polnisch | Phrasen - Wissenschaftlich | Schluss

Schluss - Zusammenfassung

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Zusammenfassung einer Arbeit
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Beschreibung der Ziele einer Arbeit
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Beschreibung der verwendeten Daten als Unterstützung für die eigenen Argumente
总结来说,...
Podsumowując, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Allgemeine Beschreibung der Ziele einer Arbeit

Schluss - Fazit

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Übersicht und Beschreibung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
总之,...
W sumie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
总体而言,...
Ogólnie...
Allgemeine Einschätzung einer Arbeit
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Klares Fazit mit wichtigen Argumenten
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Klares Fazit nach Auflistung der unterstützenden Argumente
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Nennung von Belegen zur Unterstützung des Fazits
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Unbefangene Einschätzung der eigenen Resultate
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Beschreibung von Restriktionen im Fazit einer Arbeit
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Klares Fazit
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Einräumung des Gebrauchs von Ideen anderer Personen
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Betonung der zentralen Ergebnisse einer Arbeit
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Erklärung der Ziele einer Arbeit